Visar arbetsgivare som börjar på 'F' (2 st)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla

 • Fasticon Kompetens

  Fastighetsbranschens specialister
  på kompetensförsörjning


  Vi är fastighetsbranschens kompletta
  kompetenspartner.
  Med vår djupa förankring i branschen, våra
  heltäckande nätverk och vår mångåriga
  erfarenhet av rekryteringsprocesser kan vi
  erbjuda kvalificerade personallösningar och
  ge aktivt stöd i alla typer av HR-frågor.

  Ta en tur på vår hemsida och dra dig inte
  för att kontakta oss om du vill veta mer!

   http://www.fasticonkompetens.se/

  Läs mer !
 • FastPartner

  Om FastPartner

  Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar.

  FastPartners fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.

  Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

   

  Bolagshistorik

  FastPartner noterades på Stockholms Fondbörs O-lista i februari 1994.

  FastPartner bildades 1987 av bl.a ICA, Skandia och Skanska under namnet Fastighetspartner NF AB. Bolaget noterades på Stockholms Fondbörs O-lista 1994. År 1996 gick bolaget samman med det tidigare noterade Fastighetsaktiebolaget Landeriet. Efter sammanslagningen följde en genomgripande renodlingsprocess under ett par år. År 1998 genomfördes en fondemission och bolagets antal aktier uppgår numera till 53 711 212 med ett nominellt värde per aktie på 10 kronor.

  År 2000 bytte bolaget namn till FastPartner AB.

  Bolagsstämman 2003 beslutade om utdelning för första gången sedan bolaget noterades.

  FastPartners roll i samhället

  Vår samhällsroll är att förse svenskt näringsliv med rationella och kostnadseffektiva lokaler.

  Sponsring av Fryshuset

  FastPartner anser att entreprenörer har varit och kommer att vara en av grundstenarna i vår välfärd. Många entreprenörer har den ekonomiska vinsten som främsta intressen. Inte Fryshusets skapare Anders Carlberg.

  Anders Carlberg har istället använt sin entreprenörsbegåvning till att genom Fryshuset skapa vinster för de utsatta i samhället. Detta sker genom utbildning som i sin tur ger möjlighet att studera vidare och/eller att till exempel utveckla sina konstnärliga och idrottsliga talanger. Ofta har Fryshuset trätt in där inte politiker och skattemedel räckt till.

   

  fryshuset_sponsring

  Fryshuset i Stockholm


  2006 presenterade Fryshuset sina planer att hålla öppet under sommarmånaderna för FastPartner. De flesta idrotts- och fritidsanläggningar är då stängda för stads- och förortsungdomar. Sedan dess har FastPartner varit en stolt sponsor. Under 2011 beslutade FastPartner att förlänga sitt sponsorskap och öka sitt bidrag från 0,5 miljoner kronor till 1,5 miljoner kronor per år.

  Fryshusets ambition att skapa självförtroende och möjligheter för utsatta ungdomar är en insats som är värd all respekt. Genom Fryshusets satsningar ökar möjligheterna att nya entreprenörer kommer att återfinnas i grupper som idag är underrepresenterade. En satsning på Fryshuset är en satsning på framtiden.

  Läs mer !