Visar arbetsgivare som börjar på 'L' (2 st)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla

 • LKAB

  Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher.
  Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. Andra viktiga marknader är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien. Försäljningen av industrimineraler sker främst i Europa och till växande marknader i Asien och USA.
  LKAB-koncernen har ca 3 700 medarbetare, varav ca 600 utanför Sverige. Koncernen består av ca 30 bolag i ett 15-tal länder.

  Affärsidé
  LKABs verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster för järntillverkning som skapar mervärden för kunderna.
  Andra närbesläktade produkter och tjänster, som bygger på LKABs kunnande och som stödjer huvudaffären, kan ingå i verksamheten.

  Vision
  LKAB ska av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och därmed ledande inom sina utvalda marknadssegment.
   
  Ägare
  LKAB är helägt av svenska staten och ett publikt aktiebolag.
   
  Ledning
  Styrelseordförande Björn Sprängare.
  Verkställande direktör och koncernchef Lars-Eric Aaro
   
  Divisioner
  Sales & Marketing Divisionutvecklar och marknadsför järnmalmsprodukter till stålindustrin.
  Mining Divisionbryter, förädlar och levererar järnmalmsprodukter.
  Minerals Division utvecklar, producerar och marknadsför industrimineralprodukter till många olika branscher och applikationer.
  Special Businesses Divisionstödjer koncernen med tjänster och teknisk utveckling.
  Läs mer !